Deconstruction on the (semi)periphery

A review of Postkolonialne historiografie. Casus jednego średniowiecza (Postcolonial historiographies. The case of a certain medieval period). By: Anton Saifullayeu. Publisher: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warsaw, 2020.

November 30, 2021 - Michał Przeperski