“We need to tame Przemyśl with its own complex history”

Interview with Igor Horkov, director of the Ukrainian House in Przemyśl. Interviewer: Nikodem Szczygłowski.

May 17, 2024 - Igor Horków Nikodem Szczygłowski