Slavic geopolitics

A review of Słowiańska geopolityka. Twórcy rosyjskiej, ukraińskiej i czechosłowackiej geopolityki oraz ich koncepcje ideologiczno-terytorialne (Slavic geopolitics. Shapers of Russian, Ukrainian and Czechoslovak geopolitics and their ideological-territorial conceptions). By: Piotr Eberhardt. Publisher: ARCANA, Kraków, 2017.

October 4, 2017 - Marek Wojnar