A post-mortem monument

A review of Wrócę przed nocą. Reportaż o przemilczanym (I will come back before dusk. A reportage on the unspoken) By: Jerzy Szperkowicz. Publisher: Wydawnictwo Znak, Kraków, Poland, 2021.

September 12, 2021 - Paulina Małochleb