Serbia’s and Croatia’s struggles with the past

A review of Współczesna Serbia i Chorwacja wobec własnej historii (Contemporary Serbia and Croatia facing their own past). By: Tomasz Stryjek. Publisher: Scholar, Warsaw, Poland, 2020.

November 16, 2020 - Grzegorz Skrukwa